HỘI CCB TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TIÊN PHÚ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Hội CCB tỉnh Phú Thọ, huyện Phù Ninh thông tin về những nét quả cơ bản trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2016-2022; định hướng triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh. Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã có 128/196 xã đạt chuẩn NTM; có 1.555 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư Nông thôn mới; bốn đơn vị cấp huyện là: Lâm Thao, Thanh Thủy, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Có 08 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 50 khu dân cư đạt Nông thôn mới kiểu mẫu. Dự  kiến đến hết năm 2023, toàn tỉnh sẽ có 135/196 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 68,9%; trong đó có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng caoĐối với huyện Phù Ninh, tính đến tháng 3/2023, Phù Ninh có 16/16 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Huyện Phù Ninh có 5 tiêu chí đạt huyện nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch, giao thông, kinh tế, môi trường. Đối với hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Trung Giáp, Tiên Phú và Thị trấn Phong Châu đạt chuẩn đô thị văn minh đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị trong thực hiện các Chương trình xây dựng NTM; vai trò của Hội CCB trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng NTM… 

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền đến cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong xây dựng NTM; đặc biệt là phát huy tinh thần gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần cùng với các cấp Ủy, địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website