Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nông thôn

Mô hình sản xuất chè an toàn tại HTX chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng NTM.

Toàn huyện hiện có năm xã đạt chuẩn NTM, 112 khu đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn của các xã có nhiều đổi thay, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng NTM. Cùng với những chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đoàn kết, vận động nhau cùng đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm đường để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, tỉ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn của huyện đạt trên 74%.

Chương trình xây dựng NTM còn góp phần tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, nông dân cũng đổi khác với tư duy mới, hiểu biết về kỹ thuật, biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có cái nhìn mới về quan hệ xã hội, môi trường. Tỉ lệ lao động qua đào tạo và được truyền nghề trên địa bàn huyện đạt 57%. Nhiều mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả đã được nhân rộng, tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của huyện gồm lúa đặc sản, lúa chất lượng cao, chè, bưởi, cây gỗ lớn, chuối phấn vàng, chăn nuôi (bò, dê, lợn, gà).

Cùng với đó, trên địa bàn phát triển một số cây trồng có lợi thế như: Quế, dược liệu; thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh các hình thức liên kết chuỗi giá trị. Năm 2022, giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 105 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 36 triệu đồng/năm. Toàn huyện hiện có trên 310 doanh nghiệp, hơn 5.000 hộ kinh doanh cá thể, 33 hợp tác xã, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu sản xuất, tạo nền tảng phát triển kinh tế tại nông thôn.

 

Tại xã Sơn Hùng, từ chương trình xây dựng NTM, kinh tế - xã hội của xã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND xã cho biết: Sơn Hùng về đích NTM năm 2018. Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã có khởi sắc với 12 doanh nghiệp trong ngành sản xuất chè, may mặc, vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn, đóng góp vào phát triển của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, thành quả đạt được từ sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Trong xây dựng NTM, các xã đặc biệt chú ý đến việc quy hoạch hệ thống giao thông, xử lý môi trường, các thiết chế phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư... Nhiều xã đã tổ chức tốt hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường nông thôn có sự tham gia của cộng đồng; xây dựng những con đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Hiện nay, tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và các khu dân cư tập trung của huyện đạt trên 70%. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Huyện cũng tập trung huy động nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng các điểm trường vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn, huyện có 70/77 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia.

Năm 2023, huyện đặt mục tiêu duy trì, giữ vững tiêu chí đối với các xã, khu dân cư đã đạt chuẩn NTM đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở tất cả các xã và khu dân cư trên địa bàn huyện. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu tăng thêm từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM và tăng thêm tám khu được công nhận đạt chuẩn. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm được huyện đặt ra là tiếp tục huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; khuyến khích, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, chế biến sản phẩm nông, lâm sản, các làng nghề. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân; cải thiện môi trường sống nông thôn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự...

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website