Huyện Hạ Hòa có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

 Đường giao thông nông thôn xã Minh Hạc

Theo kế hoạch năm 2021, huyện Hạ Hòa phấn đấu có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, đến nay huyện đã có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 150% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Những năm qua, được sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể người dân trong huyện, phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Hạ Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, trục thôn phát triển đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác phát triển sản xuất được đẩy mạnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả đã được nhân rộng như: J02, HT1, Thiên ưu 8; rau an toàn; thanh long ruột đỏ…  Có thể thấy, từ phong trào xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở Hạ Hòa đã có nhiều đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Mô hình chăn nuôi lợn tại xã Bằng Giã

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện phấn đấu xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; triển khai có kết quả quy hoạch nông, lâm nghiệp thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn, làm thay đổi diện mạo mới khu vực nông thôn; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. Phát huy những thành quả đã đạt được hy vọng huyện sẽ phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.

                                                           Lương Anh Chiến - Cán bộ Văn phòng điều phối NTM

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website