Hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở Đoan Hùng

Ngay khi có chủ trương, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã xác định để xây dựng NTM thành công là phải lấy nội lực làm căn bản, khơi dậy sức mạnh nội sinh, sự đoàn kết, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình tự giác tham gia, sáng tạo trong xây dựng NTM, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền huyện đã quán triệt từng nội dung của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Trong công tác chỉ đạo, điều hành  phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền.
Cùng với củng cố, hoàn thiện bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc, huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng các quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, tập trung quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất gắn với quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch khác của huyện. Trên cơ sở bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thực hiện rà soát, lựa chọn các tiêu chí để tập trung đánh giá mức độ theo thứ tự ưu tiên, phù hợp thực tế địa phương. Đồng thời tăng cường huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án để đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. 
Bởi nguồn lực hạn chế, ngoài tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, lồng ghép với các chương trình, dự án được đầu tư tại địa phương, các xã tập trung huy động sức người, sức của trong nhân dân; bố trí đầu tư khoa học, bài bản, không dàn trải. Thực hiện công khai, dân chủ việc lựa chọn hạng mục đầu tư và chủ động giao cho cộng đồng dân cư thi công các hạng mục có thiết kế kỹ thuật đơn giản. Do đó hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn… được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang, tạo nên một diện mạo mới ở khu vực nông thôn. 
Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, các tuyến đường giao thông của huyện dần được cứng hóa đạt gần 84%, đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa 77%, với tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng; 50 công trình trường lớp học, nhà chức năng và các công trình phụ trợ được xây dựng, kinh phí đầu tư và huy động đóng góp hàng trăm tỉ đồng; trên 50 tỉ đồng đầu tư nâng cấp lưới điện nông thôn, các trạm biến áp; trên 30 tỉ đồng đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu dân cư; trên 16 tỉ đồng đầu tư cho xây dựng các trạm y tế; 135 khu dân cư có hoạt động thu gom rác thải, tỉ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt trên 95%...
Bên cạnh đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp ủy, chính quyền huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Bám sát các Nghị quyết của tỉnh, của huyện, các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chủ động xây dựng đề án phát triển cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, ngành nghề, sản phẩm chủ lực của địa phương; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Huyện đẩy mạnh rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, thực hiện đồn đổi, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện phát triển các ngành nông nghiệp trọng điểm, phát triển trang trại, gia trại, mô hình cánh đồng liền thửa... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của huyện đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.  
Có thể thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện đã thực sự phát huy hiệu quả, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Toàn huyện đã có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã là 18,19 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 36 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng được nâng cao; tình hình chính trị, an ninh trật tự tại các địa phương được giữ vững; lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố, tăng cường.

                                                                                            Phương Thảo (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website