Kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tam Nôngđã có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Hương Nộn và Dân Quyền;về tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện nay huyện Tam Nông đã đạt 7/9 tiêu chí, còn02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục;kết cấu hạ tầng nông thôn của huyện được quan tâm đầu tư đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Cụm công nghiệp Vạn Xuân.

Kiểm tra các thiết chế văn hóa tại Trung tâm thể thao huyện.

Đoàn thăm mô hình tái chế phụ phẩm nông nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Nông, xã Dân Quyền

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, các thành viên của Đoàn công tác đã thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện để đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Ngọc Đoàn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Đoàn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự tích cực chỉ đạo của huyện, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể người dân trên địa bàn huyện trong xây dựng nông thôn mới; tiếp thu những ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn công tác, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và mỗi người dân huyện Tam Nông cần nêu cao quyết tâm hơn nữa trong việc hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Huyện cần phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, sớm đề nghị thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu đưa huyện Tam Nông về đích nông thôn mới trong năm 2023./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website