Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội Nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thanh Ba

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo viên giới thiệu Tổng quan về Chương trình nông thôn mới, một số kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và của người dân trong xây dựng nông thôn mới; phổ biến, triển khai Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; quy trình, trình tự thủ tục công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,…

Thông qua Hội nghị đã giúp các đại biểu cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng NTMồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng NTM, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM, phấn đấu đưa xã Đồng Thành, Chí Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và huyện Thanh Ba phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website