Tam Nông đánh giá tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới một cách linh hoạt, hiệu quả tạo thành phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, huyện Tam Nông đã có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã Dân Quyền và Hương Nộn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Tam Nông đạt và vượt 7/9 tiêu chí, 32/36 chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, còn tiêu chí chưa đạt bao gồm; Quy hoạch; y tế, văn hoá, giáo dục. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư khang trang, đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

Chủ tịch UBND huyện Quách Hải Lý phát biểu kết luận

Để đấy nhanh tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện Quách Hải Lý yêu cầu: Các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi, trách nhiệm và vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt ở mức thấp. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt xây dựng phương án hoàn thành đạt và vượt trong năm 2023, phấn đấu đạt mục tiêu trên 91 % người dân tham gia BHYT; sớm hoàn thành xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao, Trung tâm Giáo dục nghề ngiệp – Giáo dục thường xuyên đạt chuẩn; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các vùng của huyện đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tại địa phương. Thị trấn Hưng Hoá đảm bảo cảnh quan môi trường, xử lý nghiêm các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè vi phạm an toàn giao thông, phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh trong tháng 6, góp phần xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website