Phú Thọ đã có nhiều vùng quê đáng sống

Ngay từ khi Chương trình được triển khai, tỉnh Phú Thọ đã chủ động ban hành đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo phù hợp theo các quy định của Trung ương và điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó, xác định xây dựng NTM trước hết phải từng bước nâng cao đời sống người dân, thông qua đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập; xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, lấy nền tảng sức dân là cơ bản; phân định những phần công việc cụ thể, việc dễ không cần nhiều kinh phí làm trước, tiêu chí khó làm sau, để triển khai đồng bộ. Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng NTM các cấp; huy động đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của cộng đồng người dân nông thôn. Bằng những giải pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM, đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng quê đáng sống.

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu khu 10 – xã Sơn Vi – huyện Lâm Thao

Xã Sơn Vi – huyện Lâm Thao, có 14 khu dân cư, với trên 12.000 nhân khẩu. Tháng 12 năm 2022 xã Sơn Vi đã hoàn thành các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí NTM nâng cao và được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Với lợi thế và thế mạnh của xã, năm 2023 xã Sơn Vi tiếp tục được huyện Lâm Thao lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Thao; Văn phòng điều phối NTM tỉnh Phú Thọ; sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự đồng tình ủng hộ, quyết tâm, nỗ lực vào cuộc mạnh mẽ của Nhân dân trong xã. Xã Sơn Vi tiếp tục duy trì và tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp, đã bê tông hóa và nhựa hóa đạt 100%. Xã có 14/14 khu dân cư có nhà văn hóa khang trang, có trang bị thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa - thể thao, hội họp; có 02 khu dân cư của xã (khu dân cư số 6 và số 10) đạt tiêu chí khu dân cư thông minh; đặc biệt, xã Sơn Vi có 4/4 trường đều đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II; cùng với đó xã đã tích cực chuyển đổi cây trồng, ưu tiên phát triển cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập đầu người năm 2023 của xã đạt 58,2 triệu đồng/người/năm. Với những kết quả đó đến hết năm 2023, xã Sơn Vi đã được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Giáo dục, là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường giao thông trục chính trên địa bàn xã Sơn Vi – huyện Lâm Thao

Đầu năm 2024, Khu 5 - xã Hương Nộn – huyện Tam Nông đã được UBND huyện Tam Nông công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Từ việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, cơ sở hạ tầng của khu dân cư đã có nhiều thay đổi, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp,… Nhà văn hóa khu, khu vui chơi, thể thao được xây mới có đầy đủ thiết chế, lắp đặt dụng cụ luyện tập thể thao, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên.... Đến nay, 100% đường trục chính, đường ngõ xóm, liên khu được cứng hóa; 100% hộ dân trong khu có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, có hàng rào bằng cây xanh được cắt tỉa thường xuyên đảm bảo cảnh quan môi trường, mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp; khu không còn hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; toàn bộ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của khu luôn được giữ vững; Chi bộ cùng các đoàn thể chính trị của khu nhiều năm được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của xã Hương Nộn và huyện Tam Nông trong xây dựng NTM.

Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp thuộc Khu 5 – xã Hương Nộn

Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của Nhân dân và được đại bộ phận Nhân dân ủng hộ. Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Hy vọng với những quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục hình nhiều những vùng quê đáng sống hơn nữa./.

                                                              Nguyễn Nam Cường – Phó Chánh VPĐP NTM tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website