Ảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Những tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

Những tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT  thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các huyện, thành, thị

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các huyện, thành, thị