Lễ đón nhận nông thôn mới xã Lệ Mỹ

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Lệ Mỹ

Lễ đón nhận nông thôn mới xã Lệ Mỹ