Văn bản số 334/CTK-TKXH ngày 31/5/2024 của Cục Thống kê tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp tiêu chí thu nhập theo Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT
  • Văn bản số 334/CTK-TKXH ngày 31/5/2024 của Cục Thống kê tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thu thập, tổng hợp tiêu chí thu nhập theo Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT
  • 334/CTK-TKXH
  • Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí: Đỗ Thị Ngọc Mai - Phó Cục Trưởng
  • 31/05/2024
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu