Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì,mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025
  • Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì,mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025
  • 19/2023/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 20/09/2023
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu