Văn bản số 994/STP-PB&TDTHPL ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  • Văn bản số 994/STP-PB&TDTHPL ngày 17/10/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
  • 994/STP-PB&TDTHPL
  • Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Vũ Thành Lâm - Phó Giám đốc sở
  • 17/10/2022
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu