Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • 2517/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 23/09/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu