Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • 2467/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 20/09/2022
  • Quyết định
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu