Kế hoạch số 3600/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức, phát động phong trào thi đua "Phú Thọ cùng cả nước Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
  • Kế hoạch số 3600/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức, phát động phong trào thi đua "Phú Thọ cùng cả nước Chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
  • 3600/KH-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 16/09/2022
  • Kế hoạch
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu