Quyết định 2666/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 2666/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  • 2666/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 07/10/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu