Văn bản số 856/SNN-VPĐP ngày 06/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cập nhập Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh.
  • Văn bản số 856/SNN-VPĐP ngày 06/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cập nhập Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 sau khi điều chỉnh.
  • 856/SNN-VPĐP
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí: Đỗ Ngọc Đoàn - Phó Giám đốc Sở
  • 06/06/2024
  • Công văn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu