Kinh tế tập thể, Hợp tác xã đang phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò của KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa được nâng lên. Nhờ đó KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng nhanh về số lượng, đa dạng về ngành nghề hoạt động. Đến nay, cả nước có hơn 26.800 HTX, 106 liên hiệp HTX, trên 120.000 tổ hợp tác. Trong đó riêng lĩnh vực phi nông nghiệp có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên với tổng giá trị tài sản trên 165.000 tỷ đồng; tổng doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 3.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 69 triệu đồng/người/năm. 

Phú Thọ hiện có gần 140 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 26,1% tổng số HTX trong toàn tỉnh).

Tham luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu chỉ ra một số tồn tại, hạn chế sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, nâng cao hiệu quả thi hành luật HTX trong bối cảnh xuất hiện nhiều yếu tố phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp; tiếp tục nghiên cứu kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật HTX 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là về cơ chế chính sách, về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực… để KTTT, HTX ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với KTTT, HTX; phát huy vai trò của hệ thống Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đối với phát triển KTTT, HTX nói chung, lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng, đáp ứng với điều kiện và tình hình mới.

                                                                                                  Mai Phương (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website