Ca Đình lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình NTM, người dân được hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình trồng bưởi cho thu nhập cao.

Bắt tay vào xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua rà soát Bộ tiêu chí, xã Ca Đình chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Để hoàn thiện các tiêu chí, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Với tinh thần không chạy theo thành tích, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, lấy sức dân để lo cho dân, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp chỉ đạo ở từng địa bàn mình phụ trách. Các đảng viên luôn cập nhật, nắm bắt tình hình, tư tưởng người dân ở nơi mình cư trú để tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã đã chuyển từ thế thụ động, sang thế chủ động bằng việc phát huy nội lực kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM, nhất là việc đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Bí thư Đảng ủy xã Ca Đình cho biết: Nhằm tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trong mọi công việc, chúng tôi đều xác định phải công khai, minh bạch, nhất là những việc có nguồn kinh phí lớn theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu để định hướng cho quần chúng làm theo.

Để công tác xây dựng NTM có sức lan tỏa mạnh mẽ và có sự đồng thuận cao trong nhân dân, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, Mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các khu dân cư để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình và tích cực hưởng ứng qua các việc làm cụ thể như: Hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn.

Xác định khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc đóng góp công sức xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Kết quả, trong vòng 10 năm, xã đã tuyên truyền, vận động được 200 hộ dân tự nguyện hiến gần 20.000m2 đất và giải phóng cây cối, hoa màu, hạ tầng kiến trúc để làm các tuyến đường giao thông nông thôn, huy động trên 5.000 công lao động của người dân tham gia vào thực hiện các phần việc ở các khu dân cư. Với tổng mức đầu tư trên 30 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách xã và huy động đóng góp của nhân dân trên 3,8 tỉ đồng, toàn xã có 14,38km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 54% đường liên thôn, liên xóm đảm bảo cứng hóa, hệ thống kênh mương tưới tiêu đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân.

Xã có ba trường học đạt chuẩn Quốc gia. Các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa- xã hội đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Trên địa bàn xã hiện có một doanh nghiệp, 10 cơ sở chế biến lâm sản, năm cơ sở gia công cơ khí, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ngoài ra xã có nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ trồng chè, trồng bưởi và trồng rừng góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 38 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91%.

Có thể khẳng định, thành công trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của xã Ca Đình chính là sản phẩm được kết tinh từ sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân. Đây là thành quả đáng ghi nhận, là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trong những năm tới.

                                                                                                    Chi Hương (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website