Hội nghị trực tuyến về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Phú Thọ.

Để thực hiện ba Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã giao trên 92 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, giao trên 34 nghìn tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tính đến nay, cả nước đã có trên 5.800 xã đạt chuẩn NTM, tăng 198 xã so với cuối năm 2021, trong đó có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 253 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 40 đơn vị so với cuối năm 2021, hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022. Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc là 2,23%, giảm 0,52% so với năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,11%, giảm 0,6% so với năm 2020. Đối với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, các bộ, ban ngành trung ương, các địa phương đang tham mưu khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực để phục vụ triển khai thực hiện chương trình.

Tại tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ. Tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 trên 3.600 tỉ đồng; kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 trên 670 tỉ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 122 xã, trên 1.400 khu dân cư đạt chuẩn NTM (tăng thêm 4 xã và 42 khu so với năm 2021). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 5,88%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,67%.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện ba chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương. Do đó, thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả ba chương trình này, đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư của năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan, ban hành các Thông tư hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện, chậm nhất là ngày 15/8 tới đây. Đồng thời, rà soát kiến nghị của các tỉnh, thành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hiệu quả, tiến độ triển khai các chương trình.

Quân Lâm (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website