Vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

HTX sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp (xã Mỹ Lung) đóng gói sản phẩm theo công nghệ mới nhằm tăng thời hạn bảo quản, lưu giữ sản phẩm.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, trên cơ sở thế mạnh sản vật truyền thống của người dân tộc Mường -  gạo nếp Gà Gáy, đến nay HTX sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp (xã Mỹ Lung) đã xây dựng được sản phẩm gạo nếp Gà Gáy đạt chất lượng cao, là một trong những sản phẩm OCOP hạng 5 sao cấp tỉnh. Năm 2020, diện tích gieo cấy nếp Gà Gáy trên 95ha, chiếm khoảng 50% trong tổng diện tích đất trồng lúa của xã Mỹ Lung. Năng suất trung bình 3 đến 4 tấn/ha, doanh thu đạt bình quân 90 triệu đồng/ha, cao gấp 3 lần so với trồng các giống lúa khác. 

Ông Khúc Ngọc Tung - Giám đốc HTX sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp cho biết: “Để sản phẩm của HTX có chỗ đứng trên thị trường như ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực của cá nhân hay tập thể HTX mà có sự giúp đỡ rất lớn của chính quyền địa phương. Nhờ vậy đời sống của thành viên từng bước được cải thiện, từ đây, các thành viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Hàng năm, trên cơ sở lợi nhuận, HTX thực hiện sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi vừa phục vụ sản xuất, tưới tiêu, vừa góp phần xây dựng NTM’’.

Đến nay, huyện Yên Lập có 47 HTX với tổng nguồn vốn gần 300 tỷ đồng, thu hút trên 5.500 xã viên. Để HTX phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, huyện đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nhận thức đúng vai trò, nội dung và mục tiêu của hoạt động HTX trong quá trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tiếp cận vốn, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo điều kiện tiếp cận các thị trường tiềm năng… Giai đoạn 2011-2020, huyện đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở 10 lớp tập huấn về sản xuất kinh doanh, kỹ thuật nghiệp vụ cho gần 400 lượt cán bộ HTX; hỗ trợ các HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, tổng nguồn vốn lên dến 50 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập mới cho 18 HTX với số tiền 12 triệu đồng/HTX; 19 HTX được giao trên 12.300m2 đất xây trụ sở, trong đó có 4 HTX được hỗ trợ 350 triệu đồng xây trụ sở…

Ông Đinh Văn Sơn - Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Lập cho biết: ‘‘Những năm qua, các loại hình HTX đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế thông qua việc điều hành sản xuất, tham mưu xây dựng cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ, tổ chức các khâu dịch vụ thỏa thuận, dịch vụ công ích…; góp phần quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân xây dựng NTM. Đến nay, huyện có 5 xã, 31 khu dân cư đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16 tiêu chí NTM/xã. 

                                                                                                  Cao Hương (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website