Xã mới Hanh Cù cán đích nông thôn mới

Hệ thống giáo dục được quan tâm đầu tư

Trao đổi với chúng tôi đồng chí Lê Hồng Thuận -  Chủ tịch UBND xã  cho biết: Hanh Cù là một trong 04 xã của huyện Thanh Ba được hình thành từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính và bắt đầu hoạt động từ năm 2020, xã Hanh Cù mới được sáp nhập từ 03 xã Hanh Cù cũ, Yển Khê và Thanh Vân. Trước khi sáp nhập, cả ba xã đều chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt được còn thấp; sau khi sáp nhập toàn xã có gần 12.300 nhân khẩu với 26 khu dân cư, 03 trạm y tế, 09 trường học; qua rà soát xã đạt 13/19 tiêu chí, nhiều tiêu chí đạt mức độ chưa cao như: Nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, môi trường,… đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đòi hỏi cần nhiều thời gian và công sức để thực hiện, trong khi nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình còn hạn chế.

Để triển khai xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện xã có nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hanh Cù đã xác định, để đạt chuẩn xã nông thôn mới, toàn bộ hệ thống chính trị và người dân phải nỗ lực hết mình, trong đó việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thông suốt và nâng cao nhận thức cho người dân để người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, chung sức xây dựng nông thôn mới là yếu tố hết sức quan trọng. Xã đã tập trung ưu tiên rà soát, xây dựng lại quy hoạch nông thôn mới, cùng với đó đã đẩy mạnh việc huy động nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn, các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa; tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp,… từ đó đã thu hút được các công ty, doanh nghiệp về đầu tư sản xuất; hình thành các mô hình liên kết sản xuất, HTX, trang trại, gia trại… tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả được nhân rộng

Với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận từ cán bộ, nhân dân, xã Hanh Cù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt 37,1 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,37%; tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 92,4%; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền ngày càng được nâng lên.

Với những kết quả đó xã đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, là xã đầu tiên của huyện Thanh Ba sau khi sáp nhập đơn vị hành chính được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trên thể hiện cách làm sáng tạo, quá trình nỗ lực không ngừng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân xã Hanh Cù. Phát huy những thành tích đã đạt được, mong rằng xã Hanh Cù sẽ sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo./.

                                                                     Lương Anh Chiến – CB Văn phòng Điều phối NTM

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website