Hương Lung về đích nông thôn mới

Một góc xã Hương Lung hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Đình Xuyên - Bí thư Đảng ủy xã Hương Lung cho biết: Là xã công giáo toàn tòng, với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 5/19 tiêu chí khi bắt đầu xây dựng NTM nên Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng đặc biệt đến công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực tham gia. Xã cũng chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân. Trước khi thực hiện một công trình, dự án có liên quan đến người dân, xã đều tổ chức họp dân, bàn bạc, công khai để đi đến thống nhất. Vì vậy, việc huy động nguồn lực trong dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất được đẩy nhanh hơn.

Chính quyền địa phương luôn khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng kinh doanh để tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn xã đã huy động được hơn 64,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ hơn 53,1 tỷ đồng; xã hơn 700 triệu đồng; người dân đóng góp và các nguồn vốn khác hơn 9,3 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên, xã đã đầu tư làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, quy hoạch vùng sản xuất, cải tạo các công trình nhà văn hóa khu... Ngoài ra, người dân trong xã cũng đã hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã đã xây dựng và cứng hóa đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm được hơn 24km; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động đạt 88,3%; 10/10 khu dân cư có nhà văn hóa và sân thể thao với diện tích từ 500-1.300m2.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, để nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm theo mô hình liên kết. Nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao như: Sản xuất rau quả thực phẩm sạch, an toàn trong nhà màng của ông Phan Văn Hào; trồng cây bưởi Diễn của ông Nguyễn Đình Thụ... Bên cạnh đó, là xã có diện tích đồi rừng lớn, xã cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế đồi rừng và phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay trên địa bàn xã có hơn 150 mô hình vườn - ao - chuồng - rừng cho thu nhập từ 100-300 triệu/năm. 

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện.

Đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xã đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn vay để phục vụ sản xuất, phát triển đa dạng các ngành nghề như may mặc, sản xuất than hoạt tính, chế biến gỗ ván ép…  Từ đó, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động với thu nhập ổn định. Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 97,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,4 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,59%.

 

Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Hương Lung hôm nay đã có một diện mạo nông thôn khởi sắc, sẵn sàng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Kết quả này cũng là động lực để xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Tú Anh (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website