• Bức tranh nông thôn mới nâng cao

  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sau hơn một thập niên thực hiện đã mang lại những kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Tiếp tục phương châm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 • Xây dựng nông thôn mới ở Phú Thọ: Gỡ khó vùng

  Năm 2022, tỉnh Phú Thọ có thêm 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 128/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 50 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 12 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều huyện, xã đã khoác lên mình chiếc áo mới; kinh tế - xã hội liên tục khởi sắc, an ninh – quốc phòng giữ vững ổn định, đời sống người dân không ngừng được nâng cao… Tuy nhiên, để bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt, thực sự khởi sắc hơn, công tác xây dựng nông thôn mới ở vùng khó khăn vẫn còn nhiều "nút thắt" cần tháo gỡ.

 • Xây dựng chuỗi giá trị nông sản

  Hiện đại, an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường là những yếu tố then chốt trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, đặc biệt trong sản xuất nông sản thực phẩm. Để nâng cao giá trị của chuỗi nông sản thực phẩm, nhiều giải pháp đã được các cấp, ngành thực hiện, làm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 • Phát huy vai trò Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở Lâm Thao

  Những năm qua, hoạt động của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Thao đã phát huy quyền làm chủ của người dân, vai trò tích cực, chủ động của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Lâm Thao

  Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn trước, MTTQ các cấp huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 • Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường

  Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, huyện Lâm Thao luôn xác định môi trường vẫn là một trong những tiêu chí khó để duy trì, nâng cao chất lượng trong xây dựng NTM. Do vậy, để phát huy hiệu quả bền vững công tác bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian qua, huyện đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường; đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi thói quen và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong BVMT.

 • Chung sức xây dựng nông thôn mới

  Nối tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua, góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Lâm Thao đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

  Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Lâm Thao có sự tăng trưởng lớn, chất lượng nông sản từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu thị trường, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác ngày càng tăng, từ đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của các nông hộ trên địa bàn. 

 • Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở Lâm Thao

  Năm 2015, Huyện ủy Lâm Thao ban hành Nghị quyết số 09 về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020. Hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết, toàn huyện có trên 7.200 lao động được đào tạo nghề, đạt 102,9% so với mục tiêu Nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động được truyền nghề và đào tạo nghề đạt 70%.

 • Lâm Thao nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Bên cạnh tiếp tục nâng chất lượng và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, các xã nông thôn mới (NTM) của huyện Lâm Thao đang tập trung tuyên truyền và huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện.

 • Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở Lâm Thao

  Đồng chí Cao Ngọc Hoành - Chủ tịch UBND xã Cao Xá cho biết: Ngay sau khi được công nhận NTM, xã Cao Xá đã có các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho từng năm, nhất là đối với các tiêu chí như: Thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường, hệ thống chính trị, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

 • Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Kinh Kệ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

 • Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Sơn Vi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

 • Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Lại đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

 • Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tiên Kiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

1 2

Mới nhất

Liên kết website