Đồng Thịnh phát triển kinh tế đồi rừng

img4606-1506047993

Công ty TNHH MTV Tùng Lâm, khu Thống Nhất, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập đầu tư sản xuất, chế biến lâm nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập ổn định 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Trần Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã, để thực hiện hiệu quả nghị quyết về phát triển kinh tế đồi rừng, từ năm 2011 đến nay, xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về thông tin tuyên truyền, đất đai, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, huy động vốn và tìm thị trường cho sản phẩm, không ngừng nâng cao công tác quản lý, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển kinh tế rừng.

Cụ thể, xã đã phối hợp với trung tâm, trường dạy nghề để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ khuyến nông, khuyến lâm; ưu tiên, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận các dự án trồng rừng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và huy động nguồn vốn tự có của nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân tham gia các mô hình trồng rừng tập trung, mô hình phát triển kinh tế trọng điểm. Cùng với đó, ưu tiên, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài xã đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến nông lâm sản, tạo việc làm, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Hàng năm, xã quản lý, bảo vệ ổn định hơn 390ha rừng khoanh nuôi và sản xuất; mỗi năm trồng hơn 50ha rừng, 9.000 - 12.000 cây phân tán, sản lượng khai thác đạt 1.900 - 2.800m3 gỗ và khoảng 500m3 củi. Năm 2016 độ che phủ rừng của xã đạt 67%. Nhận thấy nguồn thu từ cây chè ổn định, xã đã động viên, khuyến khích người dân phát triển cây chè… với năng suất đạt 86 tạ/ha, sản lượng trên 1.200 tấn; đồng thời khuyến khích người dân phát triển trang trại tổng hợp, trồng rừng kết hợp chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế rất cao.

Nhờ đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng, hiện nay trên địa bàn xã không còn diện tích đất rừng bị bỏ trống, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 18%.

Để kinh tế đồi rừng tiếp tục được phát huy bền vững, thời gian tới Đồng Thịnh đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng, cho năng suất cao, Xã cũng chủ động lồng ghép các nguồn vốn để phát triển kinh tế đồi rừng, nâng cao giá trị sản phẩm sau khi khai thác. Hướng dẫn nhân dân thực hiện mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác và liên doanh liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Quy hoạch và mở rộng các mô hình kinh tế đồi rừng có hiệu quả để nhân ra diện rộng, từ đó nâng dần tỷ lệ thu nhập kinh tế đồi rừng trong giá trị nông lâm nghiệp - thủy sản, phấn đấu đến năm 2020 tăng độ che phủ rừng lên 85%.


Nguồn: baophutho.vn

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website