Quản lý giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, bảo vệ môi trường làng nghề

Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt cho tăng cường công tác BVMT thời gian tới. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo áp lực lớn tới môi trường. Trước tình hình đó, hàng năm, Bộ TN&MT đã có những định hướng cụ thể đối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và toàn xã hội về khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và BVMT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung, điểm mới quy định trong Luật BVMT năm 2020, trong đó đặc biệt quan tâm đến các nội dung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; kỹ năng truyền thông, yếu tố then chốt trong công tác bảo vệ TN&MT; một số mô hình BVMT, quản lý và giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả tại tỉnh Phú Thọ.

Đối với tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác BVMT nông thôn, BVMT làng nghề, đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm kiểm soát công tác BVMT trong các khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi; chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường; khắc phục điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện tốt các dự án theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường, bảo tồn đa đạng sinh học, xử lý rác thải, tạo nên những bước phát triển mới trong hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát hoạt động phát thải trong các khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi được thực hiện thường xuyên, công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường được rà soát, yêu cầu cần phải thực hiện nghiêm túc. Đến nay, hầu hết các dự án có nguồn phát thải lớn trên địa bàn tỉnh đều đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát. Các dự án có nguồn nước thải lớn đều đã chấp hành đầu tư các công trình hồ chứa nước thải dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố, không để xả ra ngoài môi trường. Đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, làm tốt công tác truyền thông môi trường, đưa việc BVMT vào với thực tiễn cuộc sống. Với quan điểm, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, tỉnh đã thực hiện chặt chẽ quy định, nâng cao chất lượng về thẩm định đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư và tham gia ý kiến các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển của các ngành, địa phương gắn với yêu cầu về BVMT và phát triển bền vững.

Việc tổ chức hội nghị “Quản lý giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, BVMT làng nghề và truyền thông cho cộng đồng tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc” có ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức về BVMT nông thôn và làng nghề, phù hợp với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là trước thời điểm Luật BVMT sửa đổi có hiệu lực thi hành. Sau hội nghị, sẽ có nhiều hơn nữa hoạt động phối hợp, hỗ trợ từ phía Trung tâm Truyền thông TN&MT, các cơ quan thuộc Bộ TN&MT đối với các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc nhằm tăng cường hơn nữa công tác chuyên môn, phối hợp truyền thông BVMT.

                                                                   Quỳnh An (Nguồn: baophutho.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website