Chương trình xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo nông thôn

Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tập huấn tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 18/12, tại tỉnh Gia Lai, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã trình bày một số định hướng xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước xác định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hiện cả nước đã có 65,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã; Có 206 đơn vị cấp huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; Có 13 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 4 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam) đã được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có thay đổi to lớn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, kết quả sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc. Cụ thể, xây dựng mới và nâng cấp được trên 206.743 km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên 68,7%.

Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Cùng với đó, chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn từng bước được nâng cao. Cụ thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được triển khai hiệu quả đã tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn;

Nhiều lễ hội truyền thống lành mạnh được phục hồi và phát triển, nhất là các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Nếu như năm 2010, cả nước mới có 24% số xã đạt tiêu chí về văn hóa thì đến nay đã có 7.446 xã (90,1%).

Vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề cũng đáng được ghi nhận. Theo đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tăng đáng kể qua từng năm, từ 44,1% năm 2011 lên 66% như hiện nay. Có hàng vạn km tuyến đường hoa đã được hình thành trên bình diện toàn quốc, nhiều huyện đã có tỷ lệ các tuyến đường nông thôn trồng cây xanh - hoa đạt trên 50%.

Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng NTM (trên 2.150 mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự đang hoạt động).

“Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam trình bày một số định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bước sang giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Đồng thời, tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020

Có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; Có khoảng từ 15-19 đơn vị cấp tỉnh hoàn thành NTM, Có 60% số thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh quy định.

“Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên nguyên tắc tiếp tục giữ nguyên 19 tiêu chí xã nông thôn mới cấp xã và tiếp tục triển khai theo 11 nội dung thành phần để đảm bảo tính kế thừa, thống nhất mà chương trình đã thực hiện hiệu quả trong hơn 10 năm qua”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.

Ngoài ra, chương trình còn 6 hợp phần chuyên đề nhằm xây dựng các mô hình điểm để định hướng chỉ đạo và làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 2.455.211 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông thôn chính là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị và phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là vai trò của HTX nông nghiệp. Đến hết năm 2021, cả nước có khoảng 34.871 Tổ hợp tác và 18.327 HTX nông nghiệp, chiếm gần 70% tổng số HTX cả nước với khoảng khoảng 3,2 triệu thành viên. HTX hiện đã có những tiến bộ cả về lượng và chất, ngày càng được khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai.

Nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, HTX cần đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực nhất là thu hút đào tạo cán bộ, nhân lực trẻ, có kiến thức về làm việc. Khuyến khích các HTX nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm…Khuyến khích, hỗ trợ HTX nông nghiệp tham gia phát triển vùng nguyên liệu và hình thành liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản.

                                                                               Tuấn Anh - Minh Quý (Nguồn: nongnghiep.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website