Tam Nông nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đến nay, toàn huyện đã có 7/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã còn lại đã hoàn thiện hồ sơ, đang trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2021 toàn huyện sẽ có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 06 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (là địa phương có nhiều khu dân cư được công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nhất trên địa bàn tỉnh); bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp; kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển  chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, đặc biệt là công trình giao thông nông thôn được quan tâm nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả quan trọng này chính là tiền đề, là động lực để huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2024 sẽ trở thành huyện NTM.

Mô hình con đường hoa nối liền các xã đến trung tâm huyện

Qua rà soát đến nay, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM (3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Văn hóa - Y tế - Giáo dục; Môi trường).  Do vậy,  để phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM, ngoài hoàn thành các tiêu chí cấp huyện chưa đạt chuẩn, thì huyện cần phải tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và phải phấn đấu xây dựng tối thiểu 02 xã đạt công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, để phấn đầu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền của huyện cần có quyết tâm chính trị rất cao, có những giải pháp đồng bộ, đồng thời cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn thể người dân.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, huyện Tam Nông đã chủ động báo cáo UBND tỉnh đề nghị đưa huyện Tam Nông vào kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025; cùng với đó huyện tiếp tục đẩy mạnh quán triệt cho các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị tại địa phương, nhất là trong giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động; tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “Xã, khu dân cư, gia đình nông thôn mới” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của khu dân cư, hộ gia đình và toàn thể người dân trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện; tập trung rà soát, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt trong đó ưu tiên thực hiện công tác xây dựng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tam Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch huyện nông thôn mới; tập trung nguồn lực hỗ trợ thực hiện hoàn thiện các tiêu chí về Y tế - Văn hóa – Giáo dục, Môi trường... đạt chuẩn theo quy định; thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bám sát vào kế hoạch được duyệt cho các xã; xây dựng thị trấn Hưng Hóa trở thành đô thị văn minh theo quy định; triển khai và tổ chức thực hiện tốt cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp theo hướng cận đô thị; phát huy tiềm năng thế mạnh, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm, củng cố hoạt động các HTX, phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn, hình thành cơ cấu kinh tế nông thôn hợp lý; tập trung chỉ đạo xây dựng những mô hình sản xuất có thu nhập cao, có khả năng nhân rộng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; xây dựng nhân rộng các chương trình đề án, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh; chú trọng giải quyết việc làm, đào tạo nghề, góp phần tăng lợi nhuận, thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn; quan tâm củng cố hệ thống các cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện, nhất là hệ thống các nhà văn hóa ở khu dân cư, để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện

Hệ thống Trung tâm văn hóa, thể thao huyện đang được đầu tư xây dựng

Với khí thế quyết tâm cao, phát huy những thành quả trong xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mong rằng huyện Tam Nông sẽ đạt được mục tiêu là huyện tiếp theo của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 theo đúng mục tiêu đã đề ra./.

                                                                       Nguyễn Nam Cường – Phó Chánh VPĐP NTM tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website