QĐ 996/QĐ- UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng NTM mới của huyện Thanh Thủy, TP Việt Trì đề nghị công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm xây dựng NTM
  • QĐ 996/QĐ- UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm tra kết quả xây dựng NTM mới của huyện Thanh Thủy, TP Việt Trì đề nghị công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm xây dựng NTM
  • 996/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí: Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 13/05/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019
Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất
Mã số: 4781/QĐ-BNN-VPĐP
Quyết định
Ban hành: 21/11/2017