Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
  • Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về Quy định cơ chế, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia
  • 27/2022/NĐ-CP
  • Chính phủ
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 19/04/2022
  • Nghị định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu