Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch tỉnh Phú Thọ về việc thành lập ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • Quyết định 428/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch tỉnh Phú Thọ về việc thành lập ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
  • 428/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 28/02/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu