Văn bản số 335/SNN-VPĐP ngày 12/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021
  • Văn bản số 335/SNN-VPĐP ngày 12/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021
  • 335/SNN-VPĐP
  • Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở
  • 12/03/2021
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu