Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
  • Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
  • 1162/QĐ-VPĐP-OCOP
  • Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
  • Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục Trưởng, Chánh Văn phòng
  • 17/09/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019