Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm
  • 4454/QĐ-BNN-VPĐP
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
  • 06/11/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019