Quyết định 2796/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ
  • Quyết định 2796/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ
  • 2796/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Phú Thọ
  • Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  • 23/10/2020
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020
Mã số: Số 4177/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 11/09/2019