Văn bản 1272/TNMT-CCMT ngày 25/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện tiêu chí về môi trường trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
  • Văn bản 1272/TNMT-CCMT ngày 25/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện tiêu chí về môi trường trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
  • 1272/TNMT-CCMT
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Đồng chí Nguyễn Bá Thọ - Phó Giám đốc Sở
  • Công văn
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu