Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG về ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
  • Về ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
  • 18/QĐ-BCĐCTMTQG
  • BCĐ các Chương trình MTQG
  • Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng chính phủ
  • 27/01/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu