Quyết định số 1627/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
  • Quyết định số 1627/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2022 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
  • 1627/QĐ-BCĐ
  • Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG
  • Đồng chí Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh
  • 21/06/2022
  • Quyết định
  • Nông thôn mới
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu