Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Bước đột phá sau nhiều năm xây dựng Nông thôn mới

Thanh Sơn đang ngày càng đổi thay

Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo UBND các xã rà soát thực trạng và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như về nguồn lực đất đai với 100% các xã đạt tiêu chí quy hoạch.

Nhờ việc huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề án đến nay tổng đường trục xã được cứng hóa đạt 82%; đường trục thôn được cứng hóa đạt 61%; đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 76,1%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm đạt 30%.

Hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện từng bước được tăng cường, củng cố đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất; hệ thống thủy lợi trên địa bàn cơ bản đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa được tưới, tiêu nước chủ động đạt trên 90%. 

Đại hội Đảng bộ khối cơ quan chính quyền huyện Thanh Sơn

Cùng với đó, mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh, tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ở nông thôn. 100% số xã đã có hệ thống điện lưới quốc gia (còn 4 khu dân cư chưa có hệ thống điện lưới quốc gia thuộc 02 xã: Khả Cửu, Thượng Cửu). Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn toàn huyện đạt 99,5%. 

UBND huyện Thanh Sơn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bố trí sắp xếp mạng lưới trường học; tranh thủ các nguồn lực tập trung xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn Quốc gia là 89%. 

Về cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện, 100% các xã có nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo hội họp; 100% các khu dân cư đều có nhà văn hóa đảm bảo hội họp cho khu dân cư. Mức độ hưởng thụ văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của người dân ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm mô hình trồng bưởi của huyện Thanh Sơn

 Hạ tầng thương mại nông thôn với 11 xã có chợ đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí, 6 xã có các điểm thương mại là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa đảm bảo phục vụ các nhu cầu giao thương tại nông thôn. Toàn huyện có 17/22 xã đạt tiêu chí. Công tác xóa nhà tạm được chú trọng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân chỉnh trang, xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tại vùng nông thôn luôn được quan tâm chỉ đạo. Thông qua hỗ trợ từ các chương trình, các dự án; huyện đã lồng ghép chuyển giao tiến bộ, khoa học, kỹ thuật từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kế bền vững, nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, các doanh nghiệp đầu tư tại vùng nông thôn, nổi bật là các hợp tác xã sản xuất chế biến chè, đưa giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản vào sản xuất nhằm tăng năng suất, nâng cao cao thu nhập cho người lao động. Hiện nay toàn huyện có 9/22 xã đạt tiêu chí thu nhập; có 12/22 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 89,7%; tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa 86,3%. Đến nay có 22/22 xã đạt tiêu chí văn hóa. 

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Sơn. Các cấp, các ngành và các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện trong năm 2021, số xã đạt chuẩn nông thôn mới 04 xã, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới 103 khu; các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của các xã được nâng lên, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Thanh Sơn tiếp tục được nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng phù hợp; từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp với hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi bền vững. Trong đó, phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 28 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới và 04 Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đạt tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 15 tiêu chí/xã trở lên.

                                                                   Tin, ảnh: Văn Bình (Nguồn: langngheviet.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất

Liên kết website