Văn bản số 06/HD-BCA-V05 của Bộ Công an ngày 29/3/2022 về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • Văn bản số 06/HD-BCA-V05 của Bộ Công an ngày 29/3/2022 về việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
  • 06/HD-BCA-V05
  • Bộ Công an
  • Đồng chí: Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an
  • 29/03/2022
  • Hướng dẫn
  • Tiêu chí NTM
  • Tải về

Văn bản - Tài liệu khác

Trích yếu